Simon VREVEN, Notaris te Hoeselt

 

Simon VREVEN

Notaris te Hoeselt

In de context van "scheiding" vindt u op notaris.be nog volgende 25 artikels.

1 Wat als je je relatie wil beëindigen?

2 Wetgever stelt objectieve criteria op voor onderhoudsbijdrage voor de kinderen (alimentatie)
Bij een echtscheiding leidt de bepaling van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen vaak tot onvrede

3 Plotseling gescheiden. Wat nu?
De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat hebben een

4 De meerwaarde van de notaris bij een echtscheiding
Koppels die willen scheiden kunnen dat op verschillende manieren doen. Zij kunnen een echtscheiding

5 Wat als je je relatie wil beëindigen?
Een relatie die stopt, of je nu samenwoont of getrouwd bent, is nooit aangenaam. Wat komt er allemaa

6 Nieuw in Echtscheiding
Een echtscheiding gaat vaak gepaard met allerlei regelingen, afspraken en papierwerk. Daarbij worden

7 Hoe blind trouwen de koppels van “Blind getrouwd”?
Iedere maandagavond kijkt Vlaanderen vol spanning naar vier koppels die een bijzondere uitdaging aan

8 Kan de notaris mij helpen bij een echtscheiding?
U gaat scheiden? Vast een moeilijke periode in uw leven. Maar toch hoeft u niet noodzakelijk een str

9 Ik blijf al jaren thuis om voor de kinderen te zorgen, mijn echtgenoot werkt voltijds. Wat als we scheiden?
Mensen kunnen om tal van uitéénlopende redenen niet beroepsactief te zijn: de zorg voo

10 Kan thuis blijven voor de kinderen in mijn nadeel spelen bij een echtscheiding? Niet met een juiste regeling!
Koppels willen hun inkomsten niet altijd delen. Door een huwelijkscontract op te stellen en te kieze

11 Gescheiden met een kind: Wat als ik zou overlijden?
Ook minderjarige kinderen kunnen erven, bijvoorbeeld als één van de ouders overlijdt.

12 Wat als corona de verblijfsregeling van je kinderen in de war stuurt?
Je wil het niet meemaken: de school van je zoon of dochter belt je op om een coronabesmetting te mel

13 Persoonlijke contacten tussen broers en zussen beter beschermd door de wet
Kinderen van gescheiden ouders of kinderen die vallen onder een jeugdbeschermingsprocedure (zoals pl

14 Kan je ex een invloed hebben op de erfenis van je minderjarige kinderen?
Heb je nog een goede band met je ex? Dan zal je het waarschijnlijk niet erg vinden dat hij of zij no

15 Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
Een grond tot het bekomen van een echtscheiding waarbij de beide echtgenoten voorafgaandelijk in ond

16 Echtscheiding / uit de echt scheiden
Eén van de manieren waarop een huwelijk kan eindigen.  

17 Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)
Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgen

18 Echtscheidingsbemiddeling
Dit betreft bemiddeling in het kader van echtscheidingen. De (ex)partners trachten door middel van g

19 Wat behelst een inventaris voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming?
Echtgenoten die tot een echtscheiding door onderlinge toestemming willen overgaan kunnen bij notari&

20 Wat is het verschil tussen deze bemiddeling en een relatiebemiddeling?
Bemiddeling waarvan hier sprake heeft niets te maken met relatiebemiddeling. Het is niet de bedoelin

21 Indien mijn notaris heeft opgetreden als bemiddelaar, kan hij daarna het bereikte akkoord nog in een notariële akte gieten (vb regelingsakte bij EOT) ?
Ja. Indien alle partijen akkoord zijn dat de notaris-bemiddelaar daarna verder optreedt als notaris,

22 Waarom scheiden met de hulp van een notaris?
De notaris helpt u tot een correcte regeling te komen door u voor te lichten over de verschillende m

23 Kan het contract echtscheiding met onderlinge toestemming nog veranderen?
Ja, maar enkel wat betreft de kinderen en dan uitsluitend in geval van uitzonderlijke en onvoorziene

24 Bij een scheiding, wie beslist er waarover, als het over de kinderen gaat ?
De twee ouders, zij alleen, hebben het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dat betekent dat ze overeenstemm

25 Hoe verloopt een echtscheiding door onderlinge toestemming?
Hoe een echtscheiding verloopt en hoe lang een echtscheiding duurt, hangt af van de gekozen procedur